Infrapalvelut

Infrapalvelumme tuottaa alueiden ylläpidon palveluja ja käsittää puhtaana- ja kunnossapidontehtäviä. Tehtävämme kohdistuvat Imatran kaupungin alueella liikenne- ja viheralueiden, vesijohtoverkostojen, ulkoliikuntapaikkojen sekä uimarantojen ylläpitoon.

Liikennealueet

Tuotamme palveluja ympäri vuoden. Talvihoito käsittää muun muassa lumen aurausta, liukkauden torjuntaa ja hiekan poistoa. Kesällä työhömme kuuluu esimerkiksi puhtaanapito, asfaltin paikkausta sekä sorapäällysteisten teiden hoito.

Viheralueet, puistot ja leikkipaikat

Ylläpidämme Imatran kaupungin hallinnoimia viheralueita, puistoja ja leikkipaikkoja. Pidämme puistot, leikkipaikat ja muut yleiset viheralueet siisteinä ja viihtyisinä. Hoidamme istutukset, puut ja nurmialueet sekä tarkastamme ja huollamme kalusteet sekä leikkivälineet.

Ulkoliikuntapaikat ja uimarannat

Ylläpidämme ulkoliikuntapaikkoja, ulkoilualueita ja jääkenttiä. Vastaamme myös uimarantojen ylläpidosta, veden laadun tarkkailusta ja veden lämpötilan mittauksesta Imatralla.

Vesijohtoverkostot

Suoritamme Imatran kaupunkialueen vesijohtoverkostojen kunnossapitoa sekä käyttö- ja ylläpidon tehtäviä.