Kiinteistöpalvelut

Kiinteistöpalvelumme sisältää talotekniikkaan sekä rakenteisiin ja piha-alueisiin kohdistuvia huolto- ja kunnossapidon tehtäviä. Toteutamme myös pieniä tilamuutos- ja peruskorjaustöitä. Palveluksessamme on talotekniikan – muun muassa sähkö, ilmanvaihto ja lämmitys – sekä rakentamisen ammattilaisia toteuttamassa hoidossamme olevien kiinteistöjen laadukasta ylläpitoa.

Kiinteistöhuolto

Kiinteistöhuollon tehtävämme tarkoitus on pitää hoidettavien kiinteistöjen rakenteet ja laitteet käyttökunnossa tai palauttaa ne käyttökuntoon vikojen tai puutteiden esiintyessä.

Rakentaminen ja kunnossapito

Toteutamme pieniä remonttikohteita, kuten tilamuutosprojekteja ja pieniä peruskorjaustöitä kohteiden ajanmukaistamiseksi. Kunnossapidon avulla myös rakenteen tai laitteen tekninen käyttöikä kasvaa.

Käyttäjäpalvelut

Käyttäjäpalvelumme ovat jäähallin, urheilutalon ja uimahallin laitosmiestehtäviä sekä vahtimestarin tehtäviä kouluilla. Laitosmiesten tehtäviin kuuluu muun muassa suorituspaikkojen kunnon seuranta, jäähallilla jään kunnosta huolehtiminen, uimahallilla veden laadun tarkkailu, yleisen järjestyksen ylläpito ja asiakaspalvelu. Vahtimestarien tehtävät tukevat yksiköiden henkilökunnan toimintaa.